Erfrecht

Erfrecht

Wat is erfrecht?


Erfrecht is een tak van het recht die zich bezighoudt met de overdracht van eigendommen en activa bij overlijden.


Het bepaalt wie de wettelijke erfgenamen zijn van een overledene en hoe de erfenis wordt verdeeld.

Stel je voor dat je een schatkaart hebt die aangeeft wie recht heeft op welke schatten na je overlijden. Erfrecht is vergelijkbaar, het bepaalt wie recht heeft op de activa en eigendommen van een overledene.

Reactie plaatsen