Hoe zie je of je NHG hebt?

NHG En Restschuld


De eerste vraag is of je wel NHG hebt. Dit kun je ontdekken door even in de papieren te duiken en de ‘hypotheekakte’ op te zoeken. Je hebt van de notaris 2 aktes meegekregen toen je jouw huis kocht. De leveringsakte of transportakte en de hypotheekakte.

Pak de akte erbij. Maak je geen zorgen, je hoeft het niet allemaal volledig te snappen wat er staat. We gaan namelijk op zoek naar 1 zinnetje. Ergens richting het midden van de akte moet ergens dit zinnetje staan:

Nationale Hypotheek Garantie

1. Voor de terugbetaling van de lening heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen,
hierna te noemen het fonds, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, zich borg gesteld. De
schuldenaar stemt er mee in dat de bank de op de lening en de daarvoor gestelde
zekerheden betrekking hebbende gegevens en bescheiden ter beschikking stelt van het
fonds.

Staat dat zinnetje er, dan heb je sowieso NHG.

Let op! Staat dit er niet, dan betekent het niet automatisch dat je geen NHG hebt. Sommige banken verwerken het alleen in de offerte, niet in de transport akte. Als je het niet 100% zeker weet en je wilt het weten, vermeld dit als je een aanvraag doet.

Als je het antwoord hebt is het tijd om te kijken naar de voordelen van NHG als je jouw huis verkoopt.


 


Reactie plaatsen