NHG En Restschuld

NHG EN KWIJTSCHELDING RESTSCHULD

“Is het echt waar dat mijn hele restschuld kan worden kwijtgescholden door de NHG?”

Die vraag krijgen we opnieuw en opnieuw. Omdat mensen simpelweg niet kunnen geloven dat er een instantie is die hun verlies betaalt.

Het antwoord is: “Ja, het kan”.

Met de nadruk op dat laatste woordje, kan. Want NHG is bepaald geen vrijbrief om maar alles te doen waar je zin in hebt en de NHG met de problemen op te zadelen. Mits je voldoet aan een aantal voorwaarden kan de NHG besluiten om jouw restschuld kwijt te schelden. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (zo heet de organisatie achter NHG) heeft op dit moment een reserve van circa € 750 miljoen euro.

Dat reservefonds hebben ze opgebouwd omdat iedereen die een hypotheek met NHG afsluit een eenmalige borgtochtprovisie betaalt bij notarieel transport. Op dit moment bedraagt de borgtochtprovisie 0,85% van het hypotheekbedrag. Dit bedrag is geleidelijk omhoog gegaan door de jaren heen. Ook de NHG merkt natuurlijk dat de markt dalende is en anticipeert op het verhoogde aantal verliesdeclaraties in de komende jaren.

voldoen jij aan de voorwaarden voor kwijtschelding van je verlies? 

We hebben op deze site zoveel mogelijk informatie verzameld om je te helpen die vraag te beantwoorden. De NHG zelf zegt dat er drie oorzaken zijn die aanleiding kunnen geven tot kwijtschelding van de restschuld. Namelijk:

Dit zijn de zogenaamde niet-verwijtbare oorzaken. Moet je verkopen vanwege een van deze redenen dan ben je er nog niet helemaal, maar wel een eind op weg.

We hebben in praktijk dossiers gezien die werden verkocht vanwege oorzaken die niet in het bovenstaande rijtje voorkwame, maar waar wel kwijtschelding voor werd verleend. Dit valt buiten het kader van dit artikel.

Wat als ik daarvan voldoen ?

Als je aan een van bovenstaande redenen voldoet is er nog een horde te nemen. Natuurlijk moet je huis verkocht worden en vormt dat tegenwoordig al een groot obstakel op zichzelf, maar daar hebben we het nu niet over. De NHG heeft namelijk sinds januari 2013 de zogenaamde inkomens- en vermogenstoets aanzienlijk aangepast.

Vroeger was het zo dat je naar je hypotheekadviseur ging en vroeg of de hypotheek op jouw naam gezet kon worden. Als dat niet kon had je voldaan aan je verplichtingen op dit vlak. Die dagen zijn voorbij.

Wat er nu gebeurt is het volgende: NHG berekent welke hypotheeklast jij kunt betalen. Heb je een partner of een ex-partner, dan wordt daar dezelfde berekening op los gelaten. Dit is NIET dezelfde berekening die je online kunt doen, of die je hypotheekadviseur doet om te kijken of je de hypotheek kunt krijgen.

Het is ook NIET dezelfde berekening om überhaupt te controleren hoeveel hypotheek je kunt krijgen volgens de huidige hypotheekregeltjes.

De NHG maakt een eigen berekening om te kijken hoeveel je per maand kunt betalen en hoeveel hypotheek daarbij hoort. Vervolgens gaan ze na of het voor hun voordeliger is om het verlies bij verkoop te nemen, of dat het voordeliger is om jou te dwingen in je huis te blijven wonen.

Wil je in je huis blijven wonen en dacht je tot nu toe dat het onmogelijk was? Dan is dat misschien wel goed nieuws. Kijk op deze pagina voor meer info: Woning behouden met NHG.

Maar is terug gaan wonen of blijven wonen geen optie? Dan moet je hopen op een goede uitkomst van de toets. Een praktijkvoorbeeld uit ons NHG rapport:

“Een koppel gaat na een heftige relatiebreuk definitief uit elkaar begin 2012. Beiden hebben de wens om  de hypotheek op eigen naam te krijgen, maar na toetsing blijkt dit onmogelijk. Verkoop is de enige optie. Er wordt contact gezocht met zowel bank als NHG en ze krijgen te horen dat zij voldoen aan gestelde eisen. De hypotheek bedraagt circa € 150.000, de waarde is op dat moment circa € 90.000. Met een onder waarde van € 60.000 zijn ze blij dat ze toentertijd voor een hypotheek met NHG hebben gekozen.

Vanwege de moeilijke persoonlijke situatie en de onmogelijkheid om het huis te behouden besluit een van de twee naar de andere kant van het land te verhuizen om daar een nieuw leven op te bouwen. De ander blijft wonen. Begin 2013 vinden ze een koper voor € 86.000. Na contact met de bank blijkt dat sinds 2013 een ‘inkomenstoets’ verplicht is. Ze gaan dan nog uit van een formaliteit omdat al gecheckt was of ze het zelf konden betalen.

Uit de toets blijkt opnieuw dat beiden geen € 150.000 kunnen lenen. De partner die nu aan de andere kant van het land woont, leeft en werkt kan volgens NHG berekening maximaal € 130.000 lenen.

NHG zegt vervolgens dat hij verplicht is terug te gaan wonen in zijn oude huis. Waarom? Omdat dit het verlies voor NHG beperkt.

Verkopen ze toch, dan zal NHG niet kwijtschelden.

Het idee van woningbehoud is een uitstekende manier om verliezen te beperken. Maar nu wordt het gebruikt om mensen terug te laten wonen in het oude huis. Ook als ze eerst alles hebben gedaan aan woningbehoud. Ook als het enorme problemen oplevert in hun nieuwe situatie.

Toen zij de hypotheek in 2007 afsloten was van deze regels helemaal geen sprake. Toen ze in 2012 het huis wilden behouden was het onmogelijk. Nu het bod er ligt zijn plotseling alle regels verandert omdat NHG radicaal schoon schip maakt.”

Zoals je kunt verwachten zijn de meningen over deze nieuwe maatregel verdeeld en veelal negatief. Waar het voor nu om draait is dat het belangrijk is om je vooraf goed te laten informeren. Ook al is het niet je bedoeling om te blijven wonen, dan nog is het belangrijk om de inkomenstoets te doen. Wil je meer info hierover dan kun je een aanvraag doen zodat we je gratis kunnen vertellen hoe het zit in jouw situatie.

ZIJN DIT DE ENIGE REDEN TWEE BELANGRIJKE FACTOREN BIJ KWIJTSCHELDING?

NHG verwacht van jou als eigenaar volledige inspanning om het verlies te beperken. Dat betekent dat je de zaak opgeruimd houdt, een makelaar inschakelt, contact houdt met de bank etc. Ze hebben er een hele checklist voor, maar we hebben al van een aantal consumenten vernemen dat ze uit de checklist weinig nuttigs kunnen halen.

Voorbeeld: een van de vaagste factoren op het NHG stappenplan is ‘toestemming van de bank voor verkoop’. Met als gevolg dat we elke week wel een verhaal horen van een financieel adviseur die de klantenservice van een bank belt om te vragen of het goed is dat zijn klanten hun huis verkopen. Meestal complete chaos en verwarring, want zowel de ene kant van de lijn als de andere kant heeft eigenlijk geen idee wat de bedoeling is van het telefoongesprek.

Omdat de aanwijzingen zo vaag zijn wordt de onduidelijkheid alleen maar groter. Het wordt vager, niet duidelijker. In een toekomst artikel zullen we het verloop van de verkoop in grafische vorm schetsen. Voor nu, als je het stappenplan wilt weten van verkoop en verloop NHG dan is het doen van een aanvraag  de snelste manier. Je krijgt gratis meer info over hoe dit allemaal werkt en je kunt dan kijken of wij je kunnen helpen of dat een andere route beter is voor jou.

WAT ALS IK OM EEN ANDERE REDEN MOET VERKOPEN ?

Misschien moet je verkopen omdat je bijna uit je flat barst door gezinsuitbreiding. Of omdat je om een andere reden echt weg wilt uit je huidige woning. Je valt dan niet in de regio van kwijtschelding, maar in veel gevallen kun je dal wel een regeling met de NHG of je bank treffen als er een verlies ontstaat. Hoe een regeling eruitziet verschilt per situatie. Het hangt af van je inkomen, van je lopende verplichtingen en van het verlies dat er ontstaat.

Ook in die situatie kunnen we je met advies terzijde staan. Doe je een aanvraag, dan krijg je meer specifieke informatie over jouw situatie en kunnen we zien of we een goede match zijn, of dat je beter met een andere oplossing uit de voeten kunt.

Wil je meer weten over hoe nu verder, of over hoe je het beste het NHG traject kunt aanpakken, dan kunnen wij je helpen. Waar dan ook in Nederland. De eerstvolgende stap is het aanvraagformulier invullen, om gratis en vrijblijvend meer info op te vragen.Reactie plaatsen