kosten koper

NHG EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Arbeidsongeschiktheid is één van de minst voorkomende redenen voor een verkoop met verlies met NHG. Maar als het jou treft is het een meevaller om in elk geval de opvangfunctie van de NHG te hebben. Arbeidsongeschiktheid is namelijk één van de redenen die aanleiding kan geven tot finale kwijting van de restschuld. Dat is 1 zorg minder als je geen andere keus hebt dan je huis te verkopen. Maar let op: er staat heel bewust ‘aanleiding kan geven’, want het is niet het enige criterium.

Volledige medewerking bij de verkoop is ook belangrijk. Dit betekent niet dat alles op jou neerkomt, het betekent in praktijk dat de woning onderhands verkocht moet worden. Meestal gebeurt dit door een makelaar.

Als je een bod krijgt, dan gaat de geldverstrekker naar aanleiding van dat bod een taxatie laten uitvoeren. Zo controleert men of de behaalde waarde acceptabel is. Als dit zo is staan de lichten op groen om verder te gaan.

Als je alle puntjes op de i zet en je bent te goeder trouw, dan zal arbeidsongeschiktheid een zorgen voor een finale kwijting van de restschuld door de Nationale Hypotheek Garantie. Natuurlijk is deze beschrijving sterk vereenvoudigd. Er moeten heel wat stukken worden aangeleverd bij de bank om een complete verliesdeclaratie te maken. En er moet gezorgd worden dat je niet met blunders wordt geconfronteerd wanneer je jouw huis verkoopt.

Als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn, doe dan een aanvraag op deze pagina: Je krijgt dan gratis meer informatie over jouw mogelijkheden. Als we je kunnen helpen, dan vertellen we dat. Als we je niet kunnen helpen, dan geven we je tips over hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. Plus, als we het NHG traject succesvol af kunnen ronden, dan kost het jou als woningeigenaar niks.

Reactie plaatsen